Drama Tak Berjudul


  Bel tanda istirahat pun berbunyi, murid-murid SMK Sinar Bangsa berhamburan keluar menuju kantin. Namun di kelas XI-TKJ 1, ada Badrun dan Dini yang terlihat sedang bercakap-cakap didalam kelas. Kemudian, Anton yang melihat mereka berduaan masuk ke kelas. (Anton baru dari koperasi untuk membeli pena.) Anton  :  (Sambil menghampiri Badrun dan Dini.)  “Ehem .... ehem … Lanjutkan membaca Drama Tak Berjudul